Scholen als energie ambassade

Vind je het leuk om samen te werken aan het opleiden van een nieuwe generatie duurzame professionals door leerlingen zelf energiecampagnes te laten voeren en scholen een rol te geven als duurzame hub in de wijk? Hier is je kans!

Samen met TU Delft bereiden wij vanuit Stichting Technotrend een meerjarig onderzoek voor naar de rol van scholen (primair en voortgezet onderwijs) in de energietransitie.

Wij willen onderzoeken of—en onder welke condities—scholen (als ‘energie-hubs’) kunnen helpen energietransities te versnellen door het inzetten van maatschappelijk verantwoorde sociale en/of technische energiediensten.

Hiervoor gaan we subsidie aan vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (calls voor maatschappelijk verantwoord innoveren).

Om in aanmerking te komen voor subsidie hebben we echter partners nodig die ons kunnen ondersteunen met mankracht, denkkracht en/of middelen. In Flyer partners onderzoek NWO en RVO staat hier meer over.