BioTechno en EcoLogic

Hoe wordt duurzame technologie ontworpen? Kunnen we leren van de natuur? BioTechno en EcoLogic zijn educatieve projecten voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Verschillende modellen, technieken en voorbeelden uit het bedrijfsleven geven de leerlingen een nieuwe visie op duurzame technieken.

In deze twee series, elk van 10 projecten, worden duurzame en bio-gerelateerde thema’s behandeld. Hiervoor zijn prachtig vormgegeven leerlingmagazines ontwikkeld plus digitale aanvullende informatie beschikbaar gemaakt via een website. De jongeren gaan aan de slag met verschillende ontwerpvragen die zijn ingebracht door het bedrijfsleven en komen op een interactieve manier in aanraking met de basisbeginselen van duurzaam ontwerpen en technische vaardigheden.

Bij elke nieuw ontwikkelde technologie kun je de vraag stellen hoe duurzaam het is. Wat zijn de gevolgen voor het milieu op de korte en langere termijn, en wat zijn de alternatieven? De jongeren denken tijdens het ontwerpen over deze vragen na. Dit doen ze onder andere door het gebruiken van het model voor eco-effectief ontwerpen, de life’s principles en matrixen voor duurzaamheid. Dit wordt aangevuld met voorbeelden van ‘biomimicry’ waarbij techniek wordt afgekeken van de natuur.

Daarnaast wordt expertise uit het bedrijfsleven ingezet door gastlessen, rondleidingen op bedrijven en workshops in musea. Verbreding en verdieping van duurzamere keuzemogelijkheden en nieuwe inzichten in de technische beroepsmogelijkheden zijn het resultaat.

Dit programma is ontwikkeld door Henk en Monica Petter van De Verbinding, www.educatie-deverbinding.nl. Het is bestemd voor leerlingen in de onderbouw van vmbo, havo en vwo. Het programma is overal in Nederland inzetbaar. Leerkrachten, die het programma willen geven, dienen hiervoor te worden opgeleid. Of gastdocenten kunnen deze expertise invliegen, waarna de leerkracht het een volgende keer zelf kan oppakken.

Bekijk de brochure BioTechno en EcoLogic. Klik hieronder!
Brochure BioTecho leerlingmagazines scherm.pdf
Brochure leerling magazines ecologic