Frisse Scholen: cijfers uit de praktijk

Van de huidige ruim negenduizend bestaande scholen, met in totaal zo’n 160.000 klaslokalen heeft 25 % ventilatiesystemen die slecht functioneren. Dit beïnvloedt de leerprestaties van kinderen negatief en leidt ook tot een hoger ziekteverzuim bij leerlingen én leraren. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft voor een gedegen aanpak van dit probleem  het ‘Programma van Eisen Frisse Scholen’ laten ontwikkelen. Het PvE van Frisse Scholen dient als leidraad om schoolbesturen te stimuleren om minder energie te verbruiken en om het binnenmilieu van het schoolgebouw te verbeteren. Echter is in het onderzoek naar voren gekomen dat het PvE van Frisse Scholen moeilijk te begrijpen is voor schoolbesturen en ook dat de prestaties in de werkelijkheid moeilijk te realiseren zijn. Lees verder