LED’s use the SUN

Welke duurzame technieken kan je toepassen in je schoolgebouw? Hoe kunnen de kinderen daarover leren en ermee aan de slag? Zijn deze technieken ook technisch en financieel op jouw school haalbaar?

In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis worden  25 basisscholen geselecteerd om deel te nemen aan project ‘LED’s use the SUN’. Op elk van deze scholen worden in twee verschillende bovenbouwklassen een gastles gegeven over LED-verlichting en een gastles over zonne-energie (PV). De kinderen leren hierin over verschillende duurzame onderwerpen, doen proefjes en maken een mooi werkstuk om mee naar huis te nemen.

Tegelijkertijd start op deze scholen een begeleidingstraject naar het toepassen van deze twee duurzame technieken, LED en PV, in het schoolgebouw. De technische en financiële mogelijkheden hiervan worden voorgerekend. Er wordt onderzocht welke belemmeringen er zijn om deze maatregelen door te voeren en er wordt ondersteuning gegeven bij het vinden van oplossingen.

Het project heeft als doel dat de deelnemende scholen LED en/of PV toepassen in hun schoolgebouw en deze onderwerpen structureel inbedden in het curriculum van hun leerlingen. Het project wordt zo veel mogelijk bekendheid gegeven in de lokale pers, om ook bij het bredere publiek bewustwording op het vlak van duurzaamheid en techniek te bevorderen.

Het project beoogt daarnaast het volgende:

  • Het stimuleren van duurzaamheids- en techniekeducatie in het primair onderwijs;
  • Het stimuleren van het bewustzijn in het primair onderwijs (bij leerlingen, docenten, organisatie) van de technische aspecten van hun schoolgebouw en de mogelijkheden voor verduurzaming;
  • Het stimuleren van de toepassing van duurzame technieken in schoolgebouwen van het primair onderwijs; Integratie van inhoudelijk beleid (het curriculum) en huisvestingsbeleid (technische aspecten van het schoolgebouw) in het primair onderwijs;
  • Communicatie van bovenstaande inhoudelijke aspecten en de beoogde/behaalde projectresultaten naar een breder publiek; Het stimuleren van breed bewustzijn in de samenleving over de mogelijkheden van duurzame ontwikkeling en de relatie hiervan met technologische ontwikkeling;
  • Versterking van de lokale/regionale infrastructuur op het gebied van natuur- en milieueducatie (NME) en techniekeducatie; Een bijdrage leveren aan de doelstellingen van Fonds Schiedam Vlaardingen met betrekking tot het verbeteren van de samenleving, educatie van kinderen en stimuleren van duurzame ontwikkeling en de opbouw van de hiervoor benodigde deskundigheid.

Meer informatie:
Leaflet LUTS versie november 2013