Scholen in Amsterdam worden mogelijk beloond voor gescheiden inzamelen afval

De nieuwe coalitie in Amsterdam werkt aan plannen voor een duurzaam Amsterdam. De stad moet sneller van het aardgas af en iedereen moet extra bijdragen in de kosten. De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs zullen Amsterdam zeker 800 miljoen euro kosten. Volgens de nieuwe coalitie moet dat worden opgebracht via de gemeentekas én door hogere lokale heffingen.  Het idee om scholen te belonen voor het gescheiden inzamelen van afval is een onderdeel van een reeks van milieuplannen die een onderdeel zijn van een verkenning van een duurzaamheidsprogramma van Amsterdam.  Lees verder op de website van het Parool.

NN zet in op verduurzamen scholen en theaters

scholen

Scholen, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen kunnen versneld worden verduurzaamd door een samenwerking van BNG Bank, NN Group en Bewust Investeren BV. Een op te richten stichting in de gemeente koopt en verduurzaamt volgens de initiatiefnemers een gebouw dat verbetering behoeft. Na 30 jaar komt dit gebouw weer in eigendom van de betreffende gemeente. Het doel van de samenwerking is om de komende tien jaar ten minste 10 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.  Lees verder op de website van AM:WEB.

Gemeenten draaien voortaan op voor renovaties scholen


Gemeenten betalen de kosten van renovaties die nodig zijn om schoolgebouwen langer te laten meegaan. Daarover hebben de belangenbehartigers van gemeenten, de basisscholen en het voortgezet onderwijs overeenstemming bereikt. De VNG, PO-Raad en VO-Raad komen met plannen die moeten helpen bij het oplossen van de achterstand die de schoolgebouwen hebben. De complexe financiering van scholen zorgt namelijk al jaren voor lastige bouwtrajecten. Lees verder op de website van Cobouw.

Opbrengsten Green Deal Scholen in beeld gebracht

Green deal

Het programma Green Deal Scholen heeft schoolbesturen en gemeenten de afgelopen twee jaar op weg geholpen om aan de slag te gaan met een gezond en duurzaam schoolgebouw. Tijdens de looptijd van de Green Deal Scholen zijn ruim tachtig praktijkervaringen verzameld. Vijftien daarvan zijn als steekproef nader onderzocht om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken van het waargenomen verbruik van elektriciteit. Bekijk het gratis rapport met de vijftien praktijkvoorbeelden op de website van de Vereniging PO-Raad.

De Utrechtse Zon10daagse

zonne-energie zonnepanelen

Zonne-energie creëren, vieren, ontdekken en verwelkomen. Dat gaan SoftEnergy, Utrecht Natuurlijk, VSU, Buurtstroom, Energie-U en de NMU doen tijdens de Zon10daagse van 1 tot 10 juni. Alle Utrechters zijn van harte welkom tijdens één van de zonnige activiteiten op diverse locaties. 

Programma Zon10daagse

De Zon10daagse is er voor iedereen die iets met de Utrechtse energietransitie heeft. In de eerste tien dagen van juni 2018 gaan we zonne-energie creëren, vieren, ontdekken en verwelkomen. En graag nodigen we iedereen uit om mee te doen. Bekijk het programma, er zit vast iets tussen dat je aanspreekt.

 

Alarmbrief aan minister Slob over ontwikkeling techniek in Drenthe

Technisch peroneel tekort

Technisch personeel is er nu al onvoldoende en als er niets verbetert in het vmbo-onderwijs, krijgt het midden- en kleinbedrijf in Emmen en omgeving zware klappen. Met die boodschap hebben ondernemers en techniek-onderwijs uit de Drentse Zuidoosthoek minister Arie Slob (voortgezet onderwijs) een brief geschreven. ,,Als we niets doen boeren we niet kwadratisch achteruit, maar wel heel sterk’’, zegt Herman Idema van VPB Parkmanagement, vertegenwoordiger van tal van lokale techniekbedrijven. Lees verder op de website van het Dagblad van het Noorden.

 

Technische afdelingen vmbo dicht door tekort aan leerlingen

Door een gebrek aan leerlingen dreigen techniekafdelingen op vmbo-scholen te verdwijnen. Een derde van de vmbo’s met een techniekafdeling denkt erover die te sluiten, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Dit schooljaar daalde het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst in tien jaar. Ook de komende jaren zullen veel scholen het met minder leerlingen moeten doen. Volgens onderzoek van DUO krijgen 20 procent van de middelbare scholen in de komende jaren fors minder leerlingen. Lees verder op de website van RTL Nieuws.  Op de website van DUO vind je overigens de resultaten van een aantal interessante onderzoeken voor het onderwijs.

RVO ondersteunt het Scholen als Energie Ambassade project

Energie Ambassade

Wanneer TPM onderzoekers Dr. Gerdien de Vries  en Dr. Thoma Hoppe hun project Scholen als Energie Ambassade uitleggen, geven zij een overzicht van organisaties, projectgroepen, consortia en energie-initiatieven, Hun werkplek bij de TU Delft is het platform voor sociale innovatie van de energietransitie en is vorig jaar opgericht. Professor Paulien Herder is het social innovation platform gestart omdat ze merkte dat sociale en gedragsaspecten betreffende duurzaamheid en energie weinig prioriteit hadden. Wat gebeurt er als mensen de nieuwe duurzame energieoplossingen niet accepteren?  Wat kunnen we doen om de energietransitie te versnellen? Lees verder op de website van TU Delft.

Techbeurs moet technische studie aantrekkelijk maken voor scholieren

technische opleiding

Dit is al weer de derde keer dat honderden leerlingen een bezoek brachten brachten aan de Techbeurs in Hannover. Het doel van dit bezoek is scholieren te inspireren en ze laten kiezen voor een technische studie. Er zijn best wel veel scholieren die natuur-, schei- en wiskunde leuk vinden, maar helaas wordt er niet vaak genoeg voor een bèta-studie gekozen.

Circa 10 bussen vertrokken met circa 550 leerlingen uit 4 havo of 5 vwo naar de Techbeurs in Hannover. In 24 hallen werden technologische ontwikkelingen en gadgets getoond. Reacties van leerlingen die niet voor techniek kiezen, zijn o.a.: ik vind de technische omgeving niet prettig, ik vind de techniek sector saai, ik vind techniek ingewikkeld. Lees het complete artikel op de website van de Gelderlander.

 

Nieuw fonds voor verduurzamen van o.a. scholen

duurzame energie scholen

Er komt extra geld beschikbaar om scholen, buurthuizen, sportcomplexen, theaters, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen te verduurzamen. Verzekeraar NN Group heeft hiervoor samen met BNG Bank 300 miljoen euro beschikbaar gesteld via het initiatief Bewust Investeren. Dit meldt Nationale Nederlanden. Lees verder op de website van Nationale Onderwijsgids.

Duurzame en veilige scholen in Groningen hebben slimme aanpak nodig

De regio Groningen heeft grote ambities. Voor 2021 moeten 29 nieuwe scholen gebouwd worden en 41 scholen versterkt en verduurzaamd. Deze opgave is zo groot dat een programmatische aanpak nodig is om die te realiseren binnen tijd en budget.\

Samenwerkingsverband

Een samenwerkingsverband van TNO, Bouwend Nederland, Uneto-VNI, BNA, VNconstructeurs en BuildinG heeft hiervoor een slimme aanpak ontwikkeld. Sander Wubbolts, regiomanager Bouwend Nederland Regio Noord, overhandigde de publicatie ‘Naar een slimme aanpak voor Scholenbouw in Noord-Nederland’ op 9 april aan Bé Schollema, voorzitter van de stuurgroep onderwijshuisvesting aardbevingsgemeenten.

De noodzaak van deze aanpak is volgens Sander Wubbolts gelegen in twee zaken. “Ten eerste is de bouwopgave in Groningen sterk versnipperd: de negen individuele gemeenten en 20 schoolbesturen zien ieder project als eenmalig en uniek en volgen hun eigen aanpak. Dat is een begrijpelijke werkwijze. Tegelijkertijd is de opgave groot en is er een dreigend capaciteitstekort op de markt.” Een slimme aanpak waarin innovaties zoveel mogelijk benut worden is van belang. Volgens Sander Wubbolts kan dit niet opgelost worden zonder de markt te betrekken in de plannen: “Door partijen uit de bouwkolom voor te bereiden op projecten en vroegtijdig te vragen om hun suggesties en ideeën, worden kansen benut om duurzame oplossingen te realiseren binnen tijd en budget.”

Tijdwinst en duurzaamheid

Op dit moment krijgen partijen in de bouwkolom, zoals architecten, constructeurs, bouwers en installateurs, maar moeizaam inzicht in welke bouwopgaven wanneer op de markt komen. Innovatieve oplossingen uit de markt krijgen op deze manier weinig kans. Bovendien is het proces om in aanmerking te komen voor een opdracht iedere keer weer net anders. Dit leidt tot kostbare procedures en onnodig tijdverlies.

Een slimme aanpak helpt om zo snel mogelijk en met behoud van kwaliteit en een goede afwerking duurzame scholen te creëren. Meer onderlinge samenwerking speelt daarin een centrale rol. Samenwerking tussen gemeentes en schoolbesturen onderling en samenwerking met de markt. Marktpartijen denken graag mee over oplossingen voor de bouwopgave. Innovaties uit de markt vinden zo makkelijker hun weg naar de realisatie en dit kan leiden tot opschaling en kostenreductie.

Over de publicatie

Deze publicatie maakt duidelijk dat er voldoende mogelijkheden en ruimte binnen de bestaande aanbestedingsregels bestaan om gezamenlijk tot een optimaal eindresultaat te komen en tegelijk slim om te gaan met de beperkte capaciteit in de markt. Deze publicatie biedt concrete voorbeelden en kan op deze manier een impuls geven aan het scholenbouwprogramma. De publicatie roept op om in gesprek te gaan met de markt om zo een duurzame aanpak vorm te geven.

Download hier de publicatie.

Uitbreiding Energiefonds Utrecht

De hele provincie Utrecht kan nu gebruikmaken van het Energiefonds Utrecht. Bedrijven en organisaties die willen investeren in duurzame energie of energiebesparing kunnen gebruik maken van dit fonds. De gemeente en de provincie Utrecht hebben samen met de BNG Bank een budget van € 21 miljoen beschikbaar gesteld. Lees verder op de website van Energiefonds Utrecht.

Filmpjes

Onderstaande bedrijven en instellingen vertellen over hun duurzame product of project die ze hebben kunnen realiseren dankzij Energiefonds Utrecht.