Vacature projectmedewerker voor het project ‘Operatie Instroom Workforce Energietransitie´

Wil jij een rol spelen in de energietransitie en ervoor zorgen dat deze in een hogere versnelling terecht komt? Heb jij feeling met duurzame ontwikkeling en vind jij het belangrijk dat jongeren hier al in een vroeg stadium over leren? Wil jij helpen het aanbod van duurzaam techniekonderwijs te vergroten en te verbeteren op scholen, van het PO tot het MBO, zodat er voldoende technici de arbeidsmarkt in gaan stromen om de energietransitie uit te voeren? Dan is deze baan perfect voor jou!

Voor ten minste de periode van januari t/m juni 2019 is Stichting Technotrend op zoek naar een projectmedewerker die ons wil komen helpen met het leggen van een goede basis voor het vervolg op een project waarmee we in het najaar van 2018 in Amersfoort begonnen zijn: Operatie Instroom Workforce Energietransitie. Het project heeft als doel om de instroom in technische opleidingen en werkgelegenheid met betrekking tot energietransitie te verhogen, aangezien hier op dit moment een tekort aan is in heel Nederland, ook in Amersfoort. Om dit te bereiken worden onderwijsinstellingen uit de regio Amersfoort ondersteund bij het vormgeven van hun curriculum en met elkaar verbonden op het vlak van energietransitie. Hierbij wordt getracht een goede opeenvolging van opleidingen te ontwikkelen van primair onderwijs tot mbo. Dit alles wordt ondersteund en versterkt door technische bedrijven die actief zijn in de energietransitie.

We willen dit project graag opschalen naar meer scholen in de gemeente Amersfoort en ook uitbouwen naar (andere regio’s in) de provincie Utrecht. Jij zal de uitvoering hiervan grotendeels op je nemen, in nauwe samenwerking met onze directeur Patrick van der Hofstad.

Vacature Projectmedewerker Operatie Instroom dec 2018 definitief

Vacatures Actieonderzoek “Scholen als EnergieAmbassade in de wijk”

Vanaf januari 2019 hebben wij plaats voor nieuwe medewerkers in het actieonderzoek “Scholen als EnergieAmbassade in de wijk”. We zoeken een project coördinator en meerdere werkstudenten.

Wil je een rol spelen in de energietransitie, en je richten op duurzaamheid, gedragsverandering én techniek? Hou je van actiegericht onderzoek in de praktijk? Dan is dit perfect voor jou! Voor komend jaar is Stichting Technotrend op zoek naar een project coördinator en een aantal werkstudenten die aan de slag willen met het lokale netwerk van bedrijven en particulieren rondom scholen in Amsterdam en Utrecht.

Sinds 1 maart 2018 doet Stichting Technotrend actieonderzoek naar de rol van scholen in de energietransitie door scholen een rol te geven als EnergieAmbassade in de wijk. Het doel is de rol van scholen in de energietransitie te onderzoeken en een win-win situatie creëren: enerzijds het opleiden van een toekomstbestendige generatie en anderzijds het versnellen van de energietransitie. In 2019 wordt rondom 5 scholen actieonderzoek gedaan door een groep medewerkers. Lees meer in de vacatures hieronder!

Vacature Project coordinator 2019

Vacature werkstudent 2019

Finale Energy Challenges 2018 regio Utrecht

Op dinsdag 12 juni was de finale van Energy Challenges in de regio Utrecht. Er deden 11 scholen uit de regio Utrecht mee met de Energy Challenges, die in januari gestart zijn. Vijf maanden lang hebben de Energizers van deze scholen gekeken hoe ze zoveel mogelijk energie konden besparen in en rond de school. Ze hebben zelf een campagne bedacht en uitgevoerd om dit te realiseren! Alle leerlingen hebben het supergoed gedaan, maar zoals bij een wedstrijd hoort, kwam er ook hier een winnaar uit de bus. Dat is: de Internationale School Utrecht. Van harte gefeliciteerd!

De leerlingen van de Internationale School Utrecht (ISU) hebben de leuke teamnaam Lights Out. Tijdens hun project hebben ze les gegeven aan leerlingen op de basisschool van ISU. Deze les vergrootte de awareness bij jonge kinderen over klimaatverandering. Samen met de kinderen van de basisschool werd een experiment gedaan waarin klei (land) in een bakje ijsblokjes (ijsschotsen) lag, en keken de leerlingen samen wat er met het land gebeurde wanneer de ijsblokjes gingen smelten. De leerlingen van Lights Out geven aan dat ze veel geleerd hebben over samenwerken, energieverbruik en het organiseren van een evenement.

Wij bedanken de enthousiaste en leuke jury, bestaande uit Luc Mes (Gemeente Utrecht), Jeroen Onck (Utrecht Natuurlijk), Thomas Hoppe (TU Delft) en Hans Hoving (Stichting Technotrend) voor hun bijdrage aan de Energy Challenges 2018. En alle deelnemende scholen en Energizers voor hun interessante bijdrage. Superbedankt allemaal!

Bekijk hier de aftermovie gemaakt door leerling-ondernemers van MBO Utrecht, van deze leuke middag!

De  winnaars EC Utrecht 2018: team Lights Out van de Internationale School Utrecht

De jury v.l.n.r: Thomas Hoppe (TU Delft),  Jeroen Onck (Utrecht Natuurlijk), Luc Mes (Gemeente Utrecht) en Hans Hoving (Stichting Technotrend)

Klimaatakkoord gaat het land in

duurzame energieBurgers krijgen de mogelijkheid rechtstreeks in gesprek te gaan met de onderhandelaars van het Klimaatakkoord. In mei en juni zijn hiervoor op vijf plaatsen in het land regiobijeenkomsten. Het is onderdeel van een reeks initiatieven om burgers nauwer te betrekken bij de grote veranderingen die nodig zijn om 49 procent minder Co2 uit te stoten. De bijeenkomsten hebben aan de ene kant tot doel mensen te informeren over het hoe en waarom van het Klimaatakkoord. Aan de andere kant willen de onderhandelaars meer gevoel krijgen hoe mensen in het land erover denken, wat hun ideeën en zorgen zijn. Lees verder op de website van Duurzaam Nieuws.

‘Scholen moeten besparen om te voldoen aan Parijs’, zegt Diederik Samsom

Scholen energibesparingIn 2050 moeten alle gebouwen in Nederland klimaatneutraal zijn. Dat lijkt nog ver weg, maar dat geldt niet voor de tussendoelstelling van 2030: een reductie van 7 miljoen ton CO². Ter vergelijking: dat komt overeen met de uitstoot van 3 miljoen huishoudens. Diederik Samsom is voorzitter van de klimaattafel ‘Gebouwde omgeving’, waaraan ook de PO-Raad en VO-raad deelnemen. Daar proberen zij concrete afspraken te maken over de bijdrage van de onderwijssector. Lees verder op de website van PO-Raad.

Scholen in Amsterdam worden mogelijk beloond voor gescheiden inzamelen afval

De nieuwe coalitie in Amsterdam werkt aan plannen voor een duurzaam Amsterdam. De stad moet sneller van het aardgas af en iedereen moet extra bijdragen in de kosten. De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs zullen Amsterdam zeker 800 miljoen euro kosten. Volgens de nieuwe coalitie moet dat worden opgebracht via de gemeentekas én door hogere lokale heffingen.  Het idee om scholen te belonen voor het gescheiden inzamelen van afval is een onderdeel van een reeks van milieuplannen die een onderdeel zijn van een verkenning van een duurzaamheidsprogramma van Amsterdam.  Lees verder op de website van het Parool.

NN zet in op verduurzamen scholen en theaters

scholen

Scholen, gemeentehuizen en andere openbare gebouwen kunnen versneld worden verduurzaamd door een samenwerking van BNG Bank, NN Group en Bewust Investeren BV. Een op te richten stichting in de gemeente koopt en verduurzaamt volgens de initiatiefnemers een gebouw dat verbetering behoeft. Na 30 jaar komt dit gebouw weer in eigendom van de betreffende gemeente. Het doel van de samenwerking is om de komende tien jaar ten minste 10 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed te verduurzamen.  Lees verder op de website van AM:WEB.

Gemeenten draaien voortaan op voor renovaties scholen


Gemeenten betalen de kosten van renovaties die nodig zijn om schoolgebouwen langer te laten meegaan. Daarover hebben de belangenbehartigers van gemeenten, de basisscholen en het voortgezet onderwijs overeenstemming bereikt. De VNG, PO-Raad en VO-Raad komen met plannen die moeten helpen bij het oplossen van de achterstand die de schoolgebouwen hebben. De complexe financiering van scholen zorgt namelijk al jaren voor lastige bouwtrajecten. Lees verder op de website van Cobouw.

Opbrengsten Green Deal Scholen in beeld gebracht

Green deal

Het programma Green Deal Scholen heeft schoolbesturen en gemeenten de afgelopen twee jaar op weg geholpen om aan de slag te gaan met een gezond en duurzaam schoolgebouw. Tijdens de looptijd van de Green Deal Scholen zijn ruim tachtig praktijkervaringen verzameld. Vijftien daarvan zijn als steekproef nader onderzocht om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken van het waargenomen verbruik van elektriciteit. Bekijk het gratis rapport met de vijftien praktijkvoorbeelden op de website van de Vereniging PO-Raad.

De Utrechtse Zon10daagse

zonne-energie zonnepanelen

Zonne-energie creëren, vieren, ontdekken en verwelkomen. Dat gaan SoftEnergy, Utrecht Natuurlijk, VSU, Buurtstroom, Energie-U en de NMU doen tijdens de Zon10daagse van 1 tot 10 juni. Alle Utrechters zijn van harte welkom tijdens één van de zonnige activiteiten op diverse locaties. 

Programma Zon10daagse

De Zon10daagse is er voor iedereen die iets met de Utrechtse energietransitie heeft. In de eerste tien dagen van juni 2018 gaan we zonne-energie creëren, vieren, ontdekken en verwelkomen. En graag nodigen we iedereen uit om mee te doen. Bekijk het programma, er zit vast iets tussen dat je aanspreekt.

 

Alarmbrief aan minister Slob over ontwikkeling techniek in Drenthe

Technisch personeel is er nu al onvoldoende en als er niets verbetert in het vmbo-onderwijs, krijgt het midden- en kleinbedrijf in Emmen en omgeving zware klappen. Met die boodschap hebben ondernemers en techniek-onderwijs uit de Drentse Zuidoosthoek minister Arie Slob (voortgezet onderwijs) een brief geschreven. ,,Als we niets doen boeren we niet kwadratisch achteruit, maar wel heel sterk’’, zegt Herman Idema van VPB Parkmanagement, vertegenwoordiger van tal van lokale techniekbedrijven. Lees verder op de website van het Dagblad van het Noorden.

 

Technische afdelingen vmbo dicht door tekort aan leerlingen

Door een gebrek aan leerlingen dreigen techniekafdelingen op vmbo-scholen te verdwijnen. Een derde van de vmbo’s met een techniekafdeling denkt erover die te sluiten, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Dit schooljaar daalde het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het eerst in tien jaar. Ook de komende jaren zullen veel scholen het met minder leerlingen moeten doen. Volgens onderzoek van DUO krijgen 20 procent van de middelbare scholen in de komende jaren fors minder leerlingen. Lees verder op de website van RTL Nieuws.  Op de website van DUO vind je overigens de resultaten van een aantal interessante onderzoeken voor het onderwijs.