Onderzoek Scholen als energieambassade in de wijk 2018-2019

energieambassade scholenHet versnellen en verbreden van de energietransitie door energiecampagnes van leerlingen en een rol van scholen als duurzame hub in de wijk

Project Scholen als energieambassade in de wijk van start

Het project ‘Scholen als energieambassade in de wijk’ gaat dit schooljaar van start in Utrecht en Amsterdam. Dit gebeurt met behulp van een subsidie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Maatschappelijk Verantwoord Innoveren Energie (MVI-e), een bijdrage van het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS) en een bijdrage van TenneT. Een interdisciplinair team van onderzoekers van TU Delft en Stichting Technotrenddoet onderzoek naar sociaal-maatschappelijke complexiteit: Hoe kunnen scholen bijdragen aan de energietransitie in hun wijk? Het project heeft als doel om in samenwerking met scholen de energietransitie te versnellen op lokaal niveau en effectieve manieren te vinden in de vorm van ‘best practices’.

Energy Challenges

‘Scholen als energieambassade in de wijk’ is een onderzoek rondom het bestaande programma ‘Energy Challenges’ van Stichting Technotrend. Dit is een scholenwedstrijd waarbij leerlingen gedurende vijf maanden leren over duurzaamheid en zelf een energiebesparingscampagne opzetten op hun eigen school. Leerlingen worden gecoacht om hun eigen creativiteit en enthousiasme te gebruiken bij het bedenken en uitvoeren van hun plannen. Het betreft een vorm van onderzoekend leren, waarbij leerlingen zelf aan de slag gaan.

Nieuwe aanpak ontwikkelen

Om met deze Energy Challenges nog meer impact te bereiken wordt dit onderzoek uitgevoerd. Van januari tot juni 2018 zal het project plaatsvinden bij drie scholen. Daarna wordt met de resultaten en de kennis uit wetenschappelijke onderzoek een nieuwe aanpak ontwikkeld. Deze wordt vervolgens gebruikt in 2019 tijdens een nieuwe ronde van Energy Challenges, en daarna geëvalueerd.

Samenwerking speelt grote rol

Binnen dit onderzoek speelt samenwerking met andere bedrijven en organisaties een grote rol. Er wordt dan ook op verschillenden manieren samengewerkt met deze partijen. Partners zijn actief betrokken en gaan met elkaar leren over hoe de samenwerking met scholen om de energietransitie te versnellen het best kan worden vormgegeven. Verschillende bedrijven en organisaties hebben al aangegeven om mee te doen aan gezamenlijke leerbijeenkomsten, waaronder de PO- en VO-raad, UNETO-VNI, OTIB, De Jonge Milieuadvies, Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU), Soft Energy en U-Talent. Hiernaast wordt er ook samengewerkt met stakeholders uit de wijk rondom de scholen die meedoen aan dit project. Dit zijn de directe stakeholders in het zogenaamde ‘ecosysteem rond de school’ die de energietransitie in de wijk willen versnellen, zoals omwonenden met duurzame initiatieven, duurzame bedrijven en ouders van leerlingen die werken in de duurzame sector.

Meer informatie?

Zie de publieke samenvatting op de website van Topsectoren Energie.