Opbrengsten Green Deal Scholen in beeld gebracht

Green deal

Het programma Green Deal Scholen heeft schoolbesturen en gemeenten de afgelopen twee jaar op weg geholpen om aan de slag te gaan met een gezond en duurzaam schoolgebouw. Tijdens de looptijd van de Green Deal Scholen zijn ruim tachtig praktijkervaringen verzameld. Vijftien daarvan zijn als steekproef nader onderzocht om een onderlinge vergelijking mogelijk te maken van het waargenomen verbruik van elektriciteit. Bekijk het gratis rapport met de vijftien praktijkvoorbeelden op de website van de Vereniging PO-Raad.