Kunst van Recyclen

Een goede en zo volledig mogelijke recycling van apparaten is grotendeels afhankelijk van menselijk gedrag. Waarom moeten oude apparaten ingezameld worden? Waar kan je ze inleveren? Wat zit er precies allemaal in, en hoe kun je dit recyclen? In deze serie van drie workshops worden de redenen en manieren van inzameling en recycling van elektronische apparaten, oftewel e-waste, toegelicht en toegepast.

In 2012 en 2013 worden in 12 Utrechtse en 13 Zeeuwse gemeenten in totaal circa 200 programma’s van drie workshops uitgevoerd op instellingen voor buitenschoolse opvang (bso). In deze periode doen ruim 2.000 kinderen mee aan dit project.

In de workshops wordt het proces van recycling nagebootst. De kinderen onderzoeken uit welke materialen elektrische apparaten bestaan en geven naar eigen inzicht een nieuwe functie aan de gevonden materialen door een kunstwerk te maken dat zweeft of vliegt. Deze kunstwerken worden vervolgens tentoongesteld in gemeentelijke gebouwen met een publieksfunctie, in een door een kunstenaar ontwikkelde tentoonstellingsvorm. Zo wordt ook het bredere publiek over het project geïnformeerd en bewust gemaakt over de waarde van dit afval en belang van gescheiden afvalinzameling.

De kinderen ontdekken in de workshops dat recycling niet alleen kostbare grondstoffen bespaart, maar ook een enorme energiewinst oplevert: recyclen van metalen kost namelijk veel minder energie dan de delving ervan. De kinderen verwerven technisch inzicht door het ontdekken en verwerken van materialen uit de apparaten. Ook ontdekken ze op praktische wijze wat recycling precies inhoudt en hoe ze hier zelf een bijdrage aan kunnen leveren.

Dit workshopprogramma is ontwikkeld door Margreet Nauta.