Scholen kunnen flink besparen op energiekosten

Tijdens de Utrechtse pilot “Energiescan en Energiecoach’ werd bij 10 basisscholen door leerlingen en docenten onderzocht welke energiebesparing mogelijk was. Met energiescans werden eerst de mogelijkheden in kaart gebracht. Er werd met name naar de gebouwen en het energieverbruik gekeken. Vervolgens werd er een advies over energiebesparing gemaakt. Stichting Technotrend verzorgde in dit project o.a. de gastlessen en teambesprekingen. Daarin werden zowel docenten als leerlingen geïnformeerd over de resultaten van de energiescans en andere bevindingen in het project. Deze bijeenkomsten werden goed ontvangen en zorgden voor een eerste stap naar gedragsverandering. Mede door het doornemen van de resultaten van de scans door Stichting Technotrend met het schoolbestuur SPO, zijn in 2017 alle kleine maatregelen die uit de scans kwamen uitgevoerd. Lees verder