Over Stichting Technotrend

Stichting Technotrend ontwikkelt educatieve lespakketten, programma’s en projecten voor leerlingen op (brede) scholen, buitenschoolse opvang (bso), voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, waarbij techniekeducatie wordt verbonden aan duurzaamheid.

De programma’s van de stichting zijn ontwikkeld in opdracht van verschillende opdrachtgevers, waaronder Agentschap NL, gemeente Utrecht en het Wecycle Fonds voor Gemeenten. Adviesbureau De Jonge Milieuadvies (JMA) en iValon Duurzame Ontwikkeling en Leiderschap hebben gezamenlijk de basis gelegd voor deze activiteiten.

De stichting beschikt over een intensief samenwerkend netwerk van ontwikkelaars, docenten, medewerkers en vrijwilligers voor de ontwikkeling en uitvoering van de educatieve programma’s en projecten. Eind 2013 heeft de stichting in totaal ruim 90 gastdocenten opgeleid, in meerdere regio’s en voor de verschillende programma’s, die ervaren en deskundig zijn op gebied van techniek en duurzaamheid. Zij volgen de principes van de Vreedzame School.

Stichting Technotrend is een netwerkorganisatie die mensen op doelstellingen verbindt. Een duurzame samenleving, goed bèta- en techniekonderwijs, ontwerpend en ontdekkend leren, leren van de natuur, leren door doen en het inspireren van een nieuwe generatie technici tot het creëren en implementeren van duurzame technologie, vormen gedeelde kernwaarden. Deze kernwaarden worden gesymboliseerd in onze huissstijl. Zie ook het volgende filmpje.